35 Chuyện Tình Nghệ Sĩ

NXB Trẻ Tác giả Hà Đình Nguyên NXB NXB Trẻ Năm XB 10-2017 Trọng lượng (gr) 450 Kích thước (cm) 15.5 x 23 Số trang 434 Hình thức Bìa mềm Ngôn ngữ Sách tiếng Việt

ĐỌC THỬ SÁCH

35 Chuyện Tình Nghệ Sĩ Khánh Ly không có cuộc tình riêng với Trịnh Công Sơn, song định mệnh đã gắn kết hai người bằng tình yêu ca hát từ khi Khánh Ly giã từ Đà Lạt theo Trịnh Công Sơn khi mới hơn 20 tuổi.
Chị yêu thương Trịnh như một người bạn, một người anh, một người thầy…
Không duyên tình lứa đôi nhưng Khánh Ly và Trịnh Công Sơn gắn bó với nhau bằng định mệnh.
Hơn 17 năm, sau ngày Khánh Ly rời Việt Nam, họ gặp nhau tại Canada.
Đối diện với Trịnh, chị vẫn nhỏ bé như ngày xưa, luôn yêu thương và kính trọng…

Cẩm Nang Kiểm Toán Viên

Cẩm Nang Kiểm Toán Viên - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Cẩm Nang Kiểm Toán Viên Cuốn sách Cẩm Nang Kiểm Toán Viên góp phần trang bị cho kiểm toán viên những nhận thức cơ bản về bản chất, chức năng, chuẩn mực, quy trình và hệ thống các phương pháp kiểm toán.
– Chương I trình bày những khái niệm mang tính hạt nhân cơ bản làm nên diện mạo của khoa học kiểm toán, cung cấp phương pháp luận khoa học cho kiểm toán viên trong hoạt động nghề nghiệp.
– Chương II đưa ra 5 nguyên tắc cơ bản của kiểm toán (nguyên tắc độc lập, nguyên tắc trung thực và khách quan, nguyên tắc chỉ tuân theo pháp luật, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc bí mật); khái niệm chuẩn mực kiểm toán, nội dung các chuẩn mực kiểm toán đang áp dụng trên thế giới và những nguyên tắc xây dựng chuẩn mực kiểm toán ở Việt Nam.
Đồng thời, toàn bộ nội dung của Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành năm 2010 cũng được giới thiệu trong chương này.
– Chương III phân tích sự cần thiết khách quan và cơ sở xây dựng quy trình kiểm toán, giới thiệu 4 giai đoạn cơ bản của một quy trình kiểm toán chuẩn; và cụ thể hơn, giới thiệu quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.
– Trong chương IV – V – VI, cuốn sách cung cấp những chỉ dẫn cơ bản về 3 loại hình kiểm toán: kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động thông qua việc xác định khái niệm, đối tượng, nội dung, phạm vi, quy trình của từng loại hình kiểm toán.
Bên cạnh những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm toán đã được ban hành thời gian qua, cuốn sách là một tài liệu tham khảo có ích cho các kiểm toán viên trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp.

How to Become Ceo: The Rules for Rising to the Top of Any Organization

How to Become Ceo: The Rules for Rising to the Top of Any Organization - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

In How to Become CEO, consultant Jeffrey Fox has written an insightful handbook of traits to develop for all generations of CEO aspirants – or for anyone who wants to get ahead in today’s business world.
Open it to any page and find a short, provocative piece of brutally honest advice written in a conversational tone.
Each of the seventy-five “rules” focuses on a specific action that should be taken, a trait that needs to be developed, or a prohibition to follow.
The words never and always are used frequently.
These are smart, no-nonsense business messages that are meant to be revisited in your rise to the top.
Anyone looking to climb the corporate ladder will be grateful for Fox’s direct, pithy advice – the essentials to follow if you want to reach the top.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,