Unnützes Wissen Fußball : 1374 skurrile Fakten, die man nie mehr vergisst

Verlagsgruppe Random House GmbH Tác giả NEON NXB Heyne Verlag Năm XB 2012 Trọng lượng (gr) 350 Số trang 208 Hình thức Bìa Mềm Ngôn ngữ Sách Tiếng Nước Ngoài

ĐỌC THỬ SÁCH

74 Prozent aller Männer wären gerne selbst Fußballprofis – um eine La-Ola-Welle zu starten, sind mindestens 30 Leute nötig – der brasilianische Klub Íbis ist mit 0,88 erzielten Toren pro Jahr der schlechteste Fußballverein der Welt.
Monatlich liefert NEON in der Kultrubrik »Unnützes Wissen« 20 so amüsante wie verblüffende Fakten, die von der Fangemeinde jedes Mal sehnsüchtig erwartet werden.
Nach dem Megaerfolg des unnützen Wissens in Buchform kommt jetzt unnützes Fußballwissen: Ob zum Schmunzeln, Nachdenken oder Weitererzählen – unnützes Wissen in seiner nützlichsten Form!

Luật Hải Quan

Luật Hải Quan - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Luật Hải Quan Luật Hải Quan được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kì họp thứ 7 thông qua ngày 23-6-2004.
Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản của  Luật Hải Quan giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về chính sách về hải quan; hoạt động hợp tác quốc tế về hải quan; địa bàn hoạt động hải quan; hiện đại hóa quản lí hải quan; phối hợp thực hiện pháp luật về hải quan; hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan; giám sát thi hành pháp luật về hải quan; công chức hải quan; hệ thống tổ chức hải quan; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hải quan;…
Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Sáng Ngời Gương Hiếu Học

Sáng Ngời Gương Hiếu Học - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Sáng Ngời Gương Hiếu Học Bộ sách đề cập đến những tấm gương tiêu biểu, từ những câu chuyện của các nhà bác học, danh nhân trên thế giới cho đến những hành động cụ thể, tốt đẹp của những người bình thường xung quanh chúng ta.
Đó là những tấm gương đầy lòng vị tha, bác ái, những tấm gương hiếu thảo, hiếu học, dũng cảm luôn vượt qua gian khó, thử thách để phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,