Oxford Read and Discover: Level 1: Schools

Oxford University Press Tác giả Richard Northcott NXB Oxford University Press Năm XB 08/11/2012 Trọng lượng (gr) 18 Kích thước (cm) 0.8 x 21.0 x 14.6 Số trang 32 Hình thức Bìa mềm Ngôn ngữ Sách Tiếng Nước Ngoài
Oxford Read and Discover: Level 1: Schools - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Read and discover all about schools.
Read and discover more about the world! This series of non-fiction readers provides interesting and educational content, with activities and project work.

Chạm Trán Với Kẻ Quấy Rối Xâm Hại Tình Dục

Chạm Trán Với Kẻ Quấy Rối Xâm Hại Tình Dục - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Chạm Trán Với Kẻ Quấy Rối Xâm Hại Tình Dục Cuốn sách này nêu rõ các dạng xâm hại tình dục mà bạn có thể gặp phải, từ thông thường đến nghiêm trọng nhất.
Nó cũng chỉ ra cách tốt nhất để bảo vệ bản thân bạn trước người lạ, các biện pháp để nhận biết cũng như phòng tránh bị xâm hại tình dục bởi người quen và kiểm soát quấy rối tình dục hàng ngày.
Cuối cùng là những đòn thế tự vệ đơn giản mà hiệu quả giúp bạn có thể thoát khỏi nguy hiểm khi bị tấn công.

Who Was Roald Dahl?

Who Was Roald Dahl?

Xem thêm

ĐỌC THỬ SÁCH

Just in time for Roahl Dahl Month! Roald Dahl is one of the most famous children’s book authors ever.
Now in this “Who Was .
.
.
?” biography, children will learn of his real-life adventures.
A flying ace for the British Air Force, he was married to an Academy Award-winning actress.
He also wrote books and screenplays for adults.
Entertaining and readable, this biography has 80 black-and-white illustrations.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,