The Economist: A Tsar Is Born – 43

The Economist: A Tsar Is Born – 43 – 100 years after the Russian revolution: Kenya’s sham election, iRisk: Apple’s monster investment arm, Should you know what everyone earns? ✅ Công ty phát hành Công Ty CP Sách Toàn Cầu Tác giả Nhiều Tác Giả Loại bìa Bìa mềm Kích thước 21 x 29 x 1 cm Ngày xuất bản 11-2017 SKU 2357874584890
The Economist: A Tsar Is Born - 43 - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

The Economist: A Tsar Is Born – 43 100 years after the Russian revolution.
Kenya’s sham election iRisk: Apple’s monster investment arm Should you know what everyone earns?

Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh (Kèm Theo CD) – Trình Độ Sơ Cấp

Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe - Nói Tiếng Anh (Kèm Theo CD) - Trình Độ Sơ Cấp - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Sơ Cấp Học tiếng Anh, Nghe – Nói là hai kỹ năng khó.
Cuốn sách Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Sơ Cấp tổng hợp những bài học và luyện tập giúp các bạn cải thiện hai kỹ năng này.
Cuốn sách sẽ giúp các luyện Nghe – Nói về đơn giản như chào hỏi, làm quen…,những vấn đề khác thường gặp trong cuộc sống hằng ngày như về thời tiết, về sức khỏe, về gia đình, công việc…
Cấu trúc cuốn sách Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Sơ Cấp bao gồm 8 nội dung: 1 – Meetings and Greetings – Gặp gỡ và Chào hỏi 2 – Finding your way – Tìm đường 3 – Weather around the world – Khí hậu trên biển thế giới 4 – To your health – Về sức khỏe của bạn 5 – A human rainbow – Cầu vồng về con người 6 – Get a job! – Tìm được việc làm! 7 – All in the family – Tất cả về gia đình 8 – The future is now – Tương lai là bây giờ.

Công Giáo Và Đức Ki Tô

Công Giáo Và Đức Ki Tô - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Công Giáo Và Đức Ki Tô cốt yếu dành cho những bạn ở ngoài Công giáo, muốn có kiến thức về Công giáo, một tôn giáo từ Israel được truyền sang phương Tây và truyền vào Việt Nam đã được gần 500 năm rồi.
Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Tập Thượng Chương I: Mỗi liên hệ giữa Công giáo và Do thái giáo Chương II: Ngũ kinh và những vấn đề liên quan Chương III: Các sách Yôsua, thẩm phán, Rut, Samuel và các vua Chương IV: Các sách ký sự (I và II) Chương V: Các sách khôn ngoan Chương VI: Các tiên tri Chương VII: Mười hai tiên tri nhỏ Chương VIII: Tổng kết về Cựu ước Tập Hạ Chương IX: Tìm hiểu Tân ước Chương X: Đức Gieeseessu Kytô Chương XI: Giáo lý của đức Gieessu Kytô Chủ đề của Tân ước Chương XII: Công vụ tông đồ Chương XIII: Các thư của Thánh Phaolô Chương XIV: Các thư chung Chương XV: Khải huyền Chương XVI: Kinh thánh qua cái nhìn từ phương Đông

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,