Sáng Ngời Gương Dũng Cảm

Cty Tri Thức Văn Hóa Sách VN Tác giả Phương Huy NXB NXB Văn Học Năm XB 2016 Trọng lượng (gr) 220 Kích thước (cm) 13 x 20.5 Số trang 201 Hình thức Bìa mềm Ngôn ngữ Sách tiếng Việt
Sáng Ngời Gương Dũng Cảm - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Sáng Ngời Gương Dũng Cảm Bộ sách đề cập đến những tấm gương tiêu biểu, từ những câu chuyện của các nhà bác học, danh nhân trên thế giới cho đến những hành động cụ thể, tốt đẹp của những người bình thường xung quanh chúng ta.
Đó là những tấm gương đầy lòng vị tha, bác ái, những tấm gương hiếu thảo, hiếu học, dũng cảm luôn vượt qua gian khó, thử thách để phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cambridge English Young Learners 9 Starters Answer Booklet : Authentic Examination Papers from Cambridge English Language Assessment

Cambridge English Young Learners 9 Starters Answer Booklet : Authentic Examination Papers from Cambridge English Language Assessment - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Three complete papers for each of the Cambridge Young Learners English tests (Starters, Movers and Flyers).
The Answer Booklet accompanies Cambridge English: Young Learners 9 Starters Student’s Book and Audio CD.
The Answer Booklet contains answers for all three Starters tests, the tapescripts and examples of the type of interchange to expect in the Speaking test.
It also includes the Cambridge English: Starters Vocabulary list, organised by theme.
The Starters Audio CD (which contains the listening sections of the tests) and the Starters Student’s Book are available separately.

Poppy’s Dilemma

Poppy's Dilemma - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

A tale of one girl’s brave escape from a world of poverty in her search for true love, from the much loved author Nancy Carson.
Poppy Silk is the daughter of a railroad worker in the Midlands – a world of violence and poverty.
But despite being penniless and unschooled, Poppy is determined to find a life that does not involve cleaning up after a husband she doesn’t love.
Robert Crawford, a handsome engineer she encounters one day, is like no one she’s ever met.
As he teaches her to read, feelings blossom.
But Robert is promised to another, and Poppy finds herself with a heart-breaking decision to make.
Is true love worth waiting for?

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,