Essential Words For The TOEFL (4th Edition)

FIRST NEWS Tác giả Steven J Matthiesen NXB Trẻ Năm XB 05/2012 Trọng lượng (gr) 480 Kích thước (cm) 16×24 Số trang 363 Ngôn ngữ Sách tiếng Việt

ĐỌC THỬ SÁCH

Essential Words for the TOEFL sẽ trả lời những câu hỏi trên và giúp bạn cải thiện vốn từ vựng Tiếng Anh cũng như chuẩn bị tốt cho kỳ thi TOEFL.
Từ vựng và các câu hỏi thực hành trong quyển sách sẽ giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa của những từ có thể sẽ xuất hiện trong các phần của bộ đề thi TOEFL.
Lời khuyên dành cho các học viên Anh ngữ trong việc mở rộng vốn từ tiếng Anh đi kèm với danh sách khoảng 500 cần-phải-biết có kèm định nghĩa.
Các tác giả bộ sách cung cấp nhiều mẹo hữu ích về cách sử dụng từ điển và từ điển đồng nghĩa, phản nghĩa để làm tăng năng lực từ.
Những bài thực hành với đáp án đầy đủ sẽ giúp học viên đo lường được sự tiến bộ trong việc học từ vững của mình và cũng làm tăng sự lưu loát trong Anh văn nói và viết.
Với bộ sách luyện từ mới cập nhật này (ấn bản lần thứ 4 có cập nhật bổ sung) của các chuyên gia nghiên cứu và soạn thảo giáo trình của NXB nổi tiếng Barron’s, các bạn học viên sẽ thấy việc học từ vững sẽ không quá khô khan và khó khăn nữa.
Qua đó, các bạn sẽ trang bị cho mình một vốn từ cần thiết để tự tin bước vào phòng thi và đạt được kết quả cao nhất.

Những Điều Chưa Biết Về Nhật Ký Trong Tù

Những Điều Chưa Biết Về Nhật Ký Trong Tù - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Những Điều Chưa Biết Về Nhật Ký Trong Tù Lịch sử không thể viết lại mà chỉ để suy ngẫm và rút ra bài học kinh nghiệm.
Tuy nhiên có những vấn đề lịch sử dù đã được cho là hoàn chỉnh thì vẫn còn có những góc khuất cần được rọi sáng bởi thời gian và những nỗ lực không mệt mỏi của chính con người.
Tìm hiểu tách dòng số phận bản thảo gốc Nhật Ký Trong Tù trong dòng chảy của lịch sử dân tộc là công việc của nhiều người, đặc biệt là những người làm sử văn học, bởi vì số phận bản thảo gốc Nhật Ký Trong Tù còn nhiều điều cần được làm sáng tỏ.

Cambridge Checkpoint Science Workbook 9

Cambridge Checkpoint Science Workbook 9 - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Written by well-respected authors, the suite provides a comprehensive, structured resource which covers the full Cambridge Secondary 1 framework and seamlessly progresses into the next stage.
This engaging course supports teaching of the Science framework both theoretically and practically, with full coverage of the Scientific Enquiry framework integrated throughout the series.
This Workbook for Stage 9 contains exercises that develop students’ ability to apply their knowledge, as well as Scientific Enquiry skills relating to planning experiments and recording results.
Integrated review of topics from Stages 7 and 8 as well as full coverage of the Stage 9 content provides preparation for the Cambridge Checkpoint Science test and a solid foundation for progression into the Cambridge IGCSE Sciences.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,