Chủ Nghĩa Nhân Văn Hồ Chí Minh Với Việc Xây Dựng Nhân Cách Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay

NXB Chính Trị Quốc Gia-Sự Thật TP.HCM Tác giả PGSTSLương Gia Ban, PGSTSHoang Trang NXB NXB Chính Trị Quốc Gia Năm XB 07-2014 Trọng lượng (gr) 330 Kích thước (cm) 20.5 x 14.5 Số trang 316 Hình thức Bìa mềm Ngôn ngữ Sách tiếng Việt
Chủ Nghĩa Nhân Văn Hồ Chí Minh Với Việc Xây Dựng Nhân Cách Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Chủ Nghĩa Nhân Văn Hồ Chí Minh Với Việc Xây Dựng Nhân Cách Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Chương I: Chủ Nghĩa Nhân Văn Hồ Chí Minh – Một Số Vấn Đề Lý Luận Chung Trình bày lý luận chung và nội dung cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh.
Trong đó nổi bật là tình yêu thương, quý trọng, quan tâm đến con người; tin tưởng con người, tin vào nhân dân, xả thân đấu tranh giải phóng con người, suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân.
Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh chứa đựng đầy đủ các giá trị chân – thiện – mỹ và giá trị tinh hoa dân tộc, thời đại.
Chương II: Giáo Dục Chủ Nghĩa Nhân Văn Hồ Chí Minh Nhằm Xây Dựng Nhân Cách Cho Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay Phân tích những nhân tố tác động đến sự hình thành nhân cách sinh viên; Tầm quan trọng và những điều kiện mới, những vấn đề đặt ra trong việc giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh nhằm xây dựng nhân cách cho sinh viên Việt Nam hiện nay.
Chương III: Phương Hướng Và Giải Pháp Giáo Dục Chủ Nghĩa Nhân Văn Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Nhân Cách Sinh Viên Hiện Nay Trình bày phương hướng và giải pháp giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong xây dựng nhân cách sinh viên hiện nay gồm: Nâng cao tính chủ động và phối hợp của các chủ thể giáo dục; Lồng ghép nội dung giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong các chương trình môn học; Đa dạng hoá phương pháp giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; Nâng cao tính tự giác học tập và làm theo chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh của sinh viên.

Thiết Bị Dán Túi Smart Sealer Pin – Mẫu Màu Sản Phẩm Sẽ Được Giao Ngẫu Nhiên

Thiết Bị Dán Túi Smart Sealer Pin - Mẫu Màu Sản Phẩm Sẽ Được Giao Ngẫu Nhiên - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Mẫu Màu Sản Phẩm Sẽ Được Giao Ngẫu Nhiên Thiết Bị Dán Túi Smart Sealer Pin Màu xanh lá, hồng, cam trong.
Có dao cắt, nam châm mặt lưng

Our Discovery Island American Sb3 W/Cdrom & Online Access Code

Our Discovery Island American Sb3 W/Cdrom & Online Access Code - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Student Book w/ CD-ROM * Each level of the Student Book contains a Welcome unit and 8 units each designed for 3-5 hours of class per week.
Each unit includes a values lesson, a cross curricular lesson and a “phonics” lesson.
The access code printed at the back of the book gives students and parents unique and safe access to the online world.
* The CD-ROM contains additional interactive games and puzzles related to each unit of the Student Book.
It also includes the songs and chants.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,