Bad Bones

Macmillan Tác giả Graham Marks NXB Little Tiger Press Group Năm XB 04/05/2015 Trọng lượng (gr) 320 Kích thước (cm) 2.0 x 19.0 x 12.0 Số trang 336 Hình thức Bìa Mềm Ngôn ngữ Sách Tiếng Nước Ngoài

ĐỌC THỬ SÁCH

Gabe is feeling the pressure.
His family has money troubles, he’s hardly talking to his dad, plus lowlife Benny is on his case.
Needing some space to think, he heads off into the hills surrounding LA.
And he suddenly stumbles across a secret that will change everything.
A shallow grave.
Gabe doesn’t think twice about taking the gold bracelet he finds buried there.
Even from the clutches of skeletal hands.
But he has no idea what he’s awakening…Graham Mark’s chilling novel is part of the Red Eye series, perfect for fans of James Dawson’s Say Her Name.

Danh Nhân Thế Giới- Washington Và Lincoln (Bộ Sách Về Ý Chí Quyết Tâm)

Danh Nhân Thế Giới- Washington Và Lincoln (Bộ Sách Về Ý Chí Quyết Tâm) - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

George Washington Ông là nhà chính trị và nhà quân sự vĩ đại của nước Mỹ.
Mọi người thường ca tụng ông với những danh hiệu như “Người đầu tiên của thời kỳ chiến tranh, người đầu tiên của thời kỳ hòa bình, người đầu tiên trong lòng nhân dân”.
Bằng tư tưởng quân sự và tư tưởng chính trị độc đáo, Washington đã lãnh đạo nhân dân Mỹ giành được độc lập, đóng góp nhiều cống hiến to lớn cho nền độc lập của nước Mỹ và việc xác lập chế độ dân chủ cộng hòa giai cấp tư sản.
Trong cuộc chiến tranh giành độc lập cho nước Mỹ (Chiến tranh cách mạng Mỹ), Washington trên cương vị là Tổng tư lệnh Lục quân đã lãnh đạo nhân dân thuộc địa chiến đấu oanh liệt, buộc quân Anh phải tuyên bố đầu hàng vào năm 1781, góp phần công lao to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Năm 1789, Washington được bầu làm vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.
Trong hai nhiệm kỳ làm tổng thống, ông đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc củng cố đất nước còn non trẻ.
Và cũng chính trong thời gian đương nhiệm của mình, Washington đã thiết lập nên Tòa án tối cao, quốc hội, bộ tài chính cùng nhiều cơ quan quan trọng khác của chính phủ.
Năm 1797, Washington đã công thành danh toại, từ chối đảm nhiệm nhiệm kỳ tổng thổng thứ 3, xác lập nên chế độ nội các tổng thống cho nước Mỹ, xóa bỏ chế độ thế tập (cha truyền con nối), phát huy vai trò quyết định, từ đó hình thành nên thông lệ nhiệm kỳ tổng thống của nước Mỹ không vượt quá hai nhiệm kỳ.
Abraham Lincoln Abraham Lincoln là vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ.
Ông là người đã lãnh đạo chiến tranh Bắc Nam (Chiến tranh nội chiến Mỹ) -cuộc chiến tranh vĩ đại giải cứu liên bang Hoa Kỳ và chấm dứt chế độ nô lệ.
Ông là một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Sau khi Lincoln được bầu làm tổng thống, do các vấn đề liên quan đến chế độ nô lệ trong nước, tình trạng bôi nhọ, kỳ thị trong giới chính trị diễn ra gay gắt, đất nước bị chia rẽ và đối mặt với muôn vàn khó khăn.
Trong quá trình công tác, bất chấp sự an toàn của cá nhân, hàng ngày ông thường dành nhiều thời gian cho việc tiếp xúc với quần chúng, lắng nghe khiếu nại của quần chúng và cố gắng giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho họ.
Trong thời gian đương nhiệm, theo trào lưu của lịch sử và được sự giúp đỡ, ủng hộ của quần chúng nhân dân, cuối cùng Lincoln đã ký “Bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ”, giải quyết được những mâu thuẫn chủ yếu trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội Hoa Kỳ khi đó.
Trong suốt 4 năm nội chiến, ông đã đích thân chỉ huy chiến đấu, lãnh đạo chính phủ liên bang tiến hành cuộc chiến tranh ác liệt chống lại giai cấp chủ nô ở miền Nam, duy trì sự thống nhất của đất nước, góp phần to lớn cho việc thúc đẩy sự phát triển xã hội của Hoa Kỳ.
Sách do công ty TNHH văn hóa Đinh Tị phát hành trên toàn quốc.
 

L.Sprachf. Amerikanisch CI NB

L.Sprachf. Amerikanisch CI NB - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Der übersichtliche Sprachführer Amerikanisch enthält alle wichtigen Sätze & Wörter für die Reise – komplett mit Lautschrift und nach Situationen geordnet.
Mit Hinweisen zur Aussprache, Verhaltenstipps, Speisekarte und Reisewörterbuch – der ideale Begleiter für unterwegs.
  Sätze und Wörter für alle wichtigen Situationen auf der Reise Mit Lautschrift zum einfachen Ablesen und Aussprechen Schnell gefunden, leicht gesagt – zu jedem Thema die wichtigsten Sätze auf einen Blick Zahlreiche Extras: Dos and Don‘ts, interkulturelle Tipps, Speisekarte, Hinweise zu Grammatik und Aussprache Inklusive Reisewörterbuch Deutsch-Amerikanisch / Amerikanisch-Deutsch

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,