12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 – Tái bản 2017

AZ Việt Nam Tác giả Vũ Ngọc Phương Uyên NXB NXB Thế Giới Năm XB 2017 Trọng lượng (gr) 240 Kích thước (cm) 13.5 x 20.5 Số trang 292 Hình thức Bìa mềm Ngôn ngữ Sách tiếng Việt

ĐỌC THỬ SÁCH

12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 Tại sao hạnh phúc có cánh còn nỗi buồn lại không có chân? Cuộc đời thật lạ… và tình yêu còn trớ trêu hơn… Định mệnh đưa đẩy hai người đến với nhau, không bằng cách này thì bằng cách khác, để rồi họ đem lòng yêu nhau, yêu một cách say đắm… tưởng chừng mãi không thể rời xa được.
Nhưng cuộc đời là một chuỗi những rắc rối, những trắc trở không êm ái như thảm trải đầy hoa hồng.
Vậy nên, điều gì đến cũng sẽ đến…

National Geographic Readers: Night Sky (Level 2)

National Geographic Readers: Night Sky (Level 2) - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Kids will learn all about the night sky, from the moon to constellations to planets, in this new National Geographic Reader.
The level 2 text provides accessible, yet wide-ranging information for beginning readers.

Chủ Nghĩa Nhân Văn Hồ Chí Minh Với Việc Xây Dựng Nhân Cách Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay

Chủ Nghĩa Nhân Văn Hồ Chí Minh Với Việc Xây Dựng Nhân Cách Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Chủ Nghĩa Nhân Văn Hồ Chí Minh Với Việc Xây Dựng Nhân Cách Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Chương I: Chủ Nghĩa Nhân Văn Hồ Chí Minh – Một Số Vấn Đề Lý Luận Chung Trình bày lý luận chung và nội dung cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh.
Trong đó nổi bật là tình yêu thương, quý trọng, quan tâm đến con người; tin tưởng con người, tin vào nhân dân, xả thân đấu tranh giải phóng con người, suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân.
Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh chứa đựng đầy đủ các giá trị chân – thiện – mỹ và giá trị tinh hoa dân tộc, thời đại.
Chương II: Giáo Dục Chủ Nghĩa Nhân Văn Hồ Chí Minh Nhằm Xây Dựng Nhân Cách Cho Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay Phân tích những nhân tố tác động đến sự hình thành nhân cách sinh viên; Tầm quan trọng và những điều kiện mới, những vấn đề đặt ra trong việc giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh nhằm xây dựng nhân cách cho sinh viên Việt Nam hiện nay.
Chương III: Phương Hướng Và Giải Pháp Giáo Dục Chủ Nghĩa Nhân Văn Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Nhân Cách Sinh Viên Hiện Nay Trình bày phương hướng và giải pháp giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong xây dựng nhân cách sinh viên hiện nay gồm: Nâng cao tính chủ động và phối hợp của các chủ thể giáo dục; Lồng ghép nội dung giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong các chương trình môn học; Đa dạng hoá phương pháp giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; Nâng cao tính tự giác học tập và làm theo chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh của sinh viên.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,