Cẩm Nang Sử Dụng Danh Từ Trong Tiếng Anh

MCBooks NXB NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm XB 07-2012 Trọng lượng (gr) 250 Kích thước (cm) 14.5 Số trang 291 Hình thức Bìa mềm Ngôn ngữ Sách tiếng Việt
Cẩm Nang Sử Dụng Danh Từ Trong Tiếng Anh - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về danh từ như định nghĩa khái quát và cách dùng một cách hệ thống, giúp bạn phận loại và xác định vị trí và sử dụng đúng giới từ có bài tập áp dụng kèm theo nhằm nâng cao hiệu quả ghi nhớ.
 

300 Trò Chơi Phát Triển Trí Tuệ Cho Trẻ (6 Tuổi)

300 Trò Chơi Phát Triển Trí Tuệ Cho Trẻ (6 Tuổi) - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

300 Trò Chơi Phát Triển Trí Tuệ Cho Trẻ (6 Tuổi) Nội dung sách bao gồm các dạng bài tập dưới dạng trò chơi, giúp trẻ rèn luyện và phát triển não trái, não phải từ mức độ dễ đến khó.
Mục Ý kiến chuyên gia trong mỗi bài chỉ rõ khả năng cần rèn luyện trong mỗi mục.
Ngoài ra, sách còn có những bức tranh đa dạng, kích thích hứng thú khám phá, nâng cao tính tích cực rèn luyện cho trẻ.

The Adventures of Tintin: The Seven Crystal Balls

The Adventures of Tintin: The Seven Crystal Balls - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

his new format, crafted specifically for younger readers, features the original Tintin graphic novel plus brand-new content.
Go “behind the scenes” with the true story about people, places and antiquities that Herge drew from, filled with fun facts, lots of pictures, and easy-to-read text! In this adventure: Seven explorers return from an expedition in the Andes, where they unearthed the tomb of an Incan priest.
One by one, they fall into a coma.
Can Tintin figure out what is causing the mysterious illness?”

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,