Prima plus A2: Band 2 Schülerbuch

Cornelsen Verlagskontor Gmbh Tác giả Dr. Friederike Jin NXB Cornelsen Verlag Năm XB 2015 Trọng lượng (gr) 350 Kích thước (cm) 21,2 x 0,5 x 29,7 Số trang 80 Hình thức Bìa Mềm Ngôn ngữ Sách Tiếng Nước Ngoài

ĐỌC THỬ SÁCH

Die Schülerbücher Die kurzen Einheiten sind thematisch inspirierend.
Zu jeder Einheit gehört ein Mini-Video, das Landeskunde lebendig vermittelt, den interkulturellen Blick schärft und das Hör-Seh-Verstehen schult.
Klar gegliederte Lernsequenzen präsentieren den Wortschatz und die grammatischen Strukturen in schnell lernbaren Portionen.
Sie bauen die vier Fertigkeiten systematisch aus und vermitteln landeskundliches Wissen.

The Hex Factor

The Hex Factor - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Xanthe Fox can’t wait to turn thirteen, but as the big day arrives her world starts to fall apart.
Set-up at school for something she didn’t do, it seems her age old enemy, Kelly, is making trouble for her …and as things escalate, even her best friend Saul starts to doubt her innocence.
With the school threatening to expel her, and mysterious glowing Xs appearing in front of her eyes, Xanthe turns to Grandma Alice for help.
But what the old lady tells her will change Xanthe’s life for ever…

Tôi Đúng Anh Sai

Tôi Đúng Anh Sai - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Tôi Đúng – Anh Sai   Cuốn sách chia làm bốn phần,mỗi phần lại chia nhỏ thành các mục con, thể hiện các quan điểm của tác giả về những hình thái sẵn có trong tư duy, ưu, nhược điểm và so sánh với hình thái tư duy mới của ông là tư duy đa chiều, cùng với những đặc tính của nó giúp thúc đẩy tiến bộ xã hội, tạo ra kỷ nguyên mới trong văn minh nhân loại.
Giá trị của cuốn sách: “Tôi đúng – Anh sai” đúc kết tinh túy từ những thói quen tư duy truyền thống mà kỷ Phục hưng trước kia đã xác lập.
“Tôi đúng – Anh sai” là một bản tốc ký đúc kết những thói quen tư duy góp phần hình thành nên kỷ Phục hưng và về sau được phát triển thêm chính nhờ thời đại này.
Công cuộc tìm kiếm chân lý – phân biệt với giáo lý – được thực hiện thông qua việc phơi bày những điều sai với công cụ là tranh luận, lập luận và logic.
Lập luận này, chứ không phải giáo lý, là quyết định cái gì đúng, cái gì sai.
Cuốn sách được viết bởi tác giả Edward de Bono, ông vừa là bác sĩ vừa là nhà tâm lý học.
Ông được xem là tác giả hàng đầu thế giới về tư duykhái niệm và phát triển loại tư duy này như một kỹ năng.
Ông nhận học bổng Rhodes Scholarcho các nghiên cứu quốc tế tại Đại học Oxford và tham gia giảng dạy ở các trường ĐH Oxford, Cambridge, và Harvard.
Ông đã viết khoảng20 cuốn sách và sách của ông được dịch ra 20 thứ tiếng khác nhau. 

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,