English Vocabulary in Use: Upper-Intermediate Book with Answers Fahasa Reprint Edition: Vocabulary Reference and Practice

Cambridge University Tác giả Michael McCarthy NXB Cambridge University Năm XB 2017 Trọng lượng (gr) 550 Kích thước (cm) 26.2 x 19.5 Số trang 279 Hình thức Bìa Mềm Ngôn ngữ Sách Tiếng Nước Ngoài
English Vocabulary in Use: Upper-Intermediate Book with Answers Fahasa Reprint Edition: Vocabulary Reference and Practice - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

English Vocabulary in Use: Upper-intermediate is the third level of four in the family of best-selling vocabulary reference and practice books, ideal for self-study or classroom use.
Vocabulary explanations and practice for upper-intermediate level (B2) learners of English.
Perfect for both self-study and classroom activities.
Quickly expand your vocabulary with over 100 units of easy to understand explanations and practice exercises.
Be confident about what you are learning, thanks to Cambridge research into how English is really spoken and written, and get better at studying by yourself, with units on learning vocabulary, personalised practice and an easy to use answer key.

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 14): Thăng Long Buổi Đầu (Tái Bản 2017)

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 14): Thăng Long Buổi Đầu (Tái Bản 2017) - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh Tập 14: Thăng Long Buổi Đầu (Tái Bản 2017) Đầu thế kỷ XI, Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) lập nên nhà Lý và là một trong ba vương triều hưng thịnh nhất trong lịch sử nước ta.
Một trong những dấu ấn của nhà Lý đó chính là định đô ở Thăng Long, vùng đất địa linh nhân kiệt, hội đủ tinh hoa.
Việc này đã thể hiện được tầm nhìn chiến lược cho sự gìn giữ và bảo vệ đất nước của nhà Lý.

CEO Và Hội Đồng Quản Trị

CEO Và Hội Đồng Quản Trị - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

CEO Và Hội Đồng Quản Trị Khi Việt Nam chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, cách thức điều hành các thực thể cấu thành và tham gia nền kinh tế cũng phải thay đổi theo.
Trong bối cảnh hội nhập và khi nền kinh tế Việt Nam tiếp tục mở cửa, ngày càng nhiều các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, các doanh nghiệp Việt Nam đang ở một bước ngoặt phát triển quan trọng với cơ hội tự định đoạt mô hình, phương thức hoạt động của mình và những mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài.
Cuốn sách này nhằm cung cấp một hướng dẫn thực tế để hỗ trợ cho các chủ sở hữu và các nhà quản lý doanh nghiệp – Chủ tịch/ thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc/ Tổng giám đốc (CEO) – thực hiện quản trị và điều hành công ty một cách tốt nhất; đồng thời đáp ứng được những tiêu chuẩn toàn cầu, hiện đại về quản trị công ty.
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, bằng cách rà soát lại, giải quyết các vấn đề về quản trị và điều hành công ty một cách có hệ thống, doanh nghiệp có thể cải thiện hoạt động kinh doanh, mở rộng cơ hội tăng cường và thu được những lợi ích cụ thể như: nâng cao uy tín và thương hiệu; giảm rủi ro và chi phí; có vị thế cạnh tranh tốt hơn; mở rộng khả năng tiếp cận vốn, tín dụng và đầu tư nước ngoài, gia tăng lợi nhuận, duy trì tăng trưởng dài hạn.
Hy vọng rằng người đọc sẽ tìm thấy trong cuốn sách này những thông tin hữu ích phục vụ cho công tác quản trị, điều hành công ty của mình.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,