The Road of Bones

Grantham Book Services Tác giả Anne Fine NXB Corgi Childrens Năm XB 03/07/2007 Trọng lượng (gr) 159 Kích thước (cm) 1.8 x 19.2 x 13.0 Số trang 256 Hình thức Bìa mềm Ngôn ngữ Sách Tiếng Nước Ngoài
The Road of Bones - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Told who to cheer for, who to believe in, Yuri grows up in a country where no freedom of thought is encouraged – where even one’s neighbours are encouraged to report any dissension to the authorities.
But it is still a shock when a few careless words lead him to a virtual death-sentence – sent on a nightmare journey up north to a camp amidst the frozen wastes.
What, or who, can he possibly believe in now? Can he even survive? And is escape possible …?

100 Câu Chuyện Về Mưu Lược Trong Chính Trị – Quân Sự Và Đời Sống

100 Câu Chuyện Về Mưu Lược Trong Chính Trị - Quân Sự Và Đời Sống - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

100 Câu Chuyện Về Mưu Lược Trong Chính Trị – Quân Sự & Đời Sống tập hợp nhiều kế sách hay cũng như thuật dùng người khôn khéo của các nhân vật nổi tiếng giúp chúng ta nhìn lại quá khứ, học hỏi kinh nghiệm, từ đó vận dụng một cách sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày.
Trong lịch sử có rất nhiều câu chuyện về các nhà chính trị và quân sự đã vận dụng kế sách, mưu lược.
Xã hội không ngừng phát triển, trên mọi phương diện đều có sự cạnh tranh gay gắt, vì thế việc vận dụng mưu lược là không thể thiếu.
Đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị, quân sự hay kinh tế, ngoại giao, ngoài tầm nhìn xa trông rộng, tài phân tích, phán đoán nhạy bén, những người lãnh đạo còn phải giỏi cách nhìn người và sử dụng người để vận dụng trong mọi hoàn cảnh.

Câu Hỏi Quyền Năng

Câu Hỏi Quyền Năng - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Steve Thomas, Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu, Experian nói rằng :  “Chúng ta đều cố gắng xây dựng mối quan hệ con người đích thực với khách hàng, bạn bè và gia đình.
Qua Câu hỏi quyền năng – một cuốn cẩm nang bao quát và thực tế, bạn sẽ học được cách khơi gợi và áp dụng những câu hỏi quyền năng để đạt được mục tiêu trên.
Ngay bây giờ, hãy đọc, thấm nhuần sâu sắc và áp dụng cuốn sách vào thực tiễn.
Nó sẽ biến đổi những cuộc trò chuyện của bạn, và có thể là cuộc đời bạn nữa.”   Qua việc hóc cách sử dụng các câu hỏi quyền năng sẽ giúp các bạn nâng cao hiệu quả về chuyên môn lẫn cá nhân .
Cuốn sách giúp bạn khơi sâu các mối quan hệ , động viên người khác và tạo ảnh hưởng đến khác hàng, đồng nghiệp, bạn bè  một cách hiệu quả hơn. 

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,