Almost Heaven

Simon And Schuster Tác giả Judith McNaught NXB Pocket Books Năm XB 01/06/1991 Trọng lượng (gr) 250 Kích thước (cm) 17.1 x 3 x 10.6 Số trang 384 Hình thức Bìa mềm Ngôn ngữ Sách Tiếng Nước Ngoài

ĐỌC THỬ SÁCH

In this classic novel of two willful lovers caught in a breathless adventure of deception and betrayal, #1 New York Times bestselling author Judith McNaught has created a powerful and unforgettable masterpiece.
ELIZABETH CAMERON The Countess of Havenhurst possessed a rare gentleness and fierce courage to match her exquisite beauty.
But her reputation is shattered when she is discovered in the arms of Ian Thornton, a notorious gambler and social outcast.
IAN THORNTON A dangerously handsome man of secret wealth and mysterious lineage, his voyage to Elizabeth’s heart is fraught with intrigue, scandal, and a venomous revenge.
Destined for each other, yet wary of each other’s motives, Elizabeth and Ian engage in a dance of suspicion and passion that tests the very soul of their star-crossed love.
As a twisting path of secrets takes them from London’s drawing rooms to the mysterious Scottish Highlands, Elizabeth must learn the truth: is Ian merely a ruthless fortune hunter at heart?

See Inside London

See Inside London - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Delve deep under London’s streets from the days when the Romans ruled through to the hustle and bustle of the modern-day capital in this brand new title in the “See Inside” series.
This title includes double page spreads on medieval times, the Tudor period, the Plague, the Great Fire of London, the restoration, Victorian London and the Blitz, each containing absorbing and fascinating historical detail.
It contains over fifty sturdy flaps.

Tương Lai Của Quản Trị

Tương Lai Của Quản Trị - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Trong “tương lai của quản trị”, Gary Hamel chứng minh rằng ngày nay các tổ chức đang cần đổi mới quản trị hơn bao giờ hết.
Mô hình quản trị hiện tại tập trung vào kiểm soát và tính hiệu quả – không còn phù hợp trong một thế giới mà khả năng thích nghi và tính sáng tạo là không thể thiếu để kinh doanh thành công.
Không chỉ phá bỏ triệt để hệ thống niền tin cố hữu ngăn cản các công ty của thế kỷ XXI vượt qua những thách thức mới, Hamel còn đưa ra cách thức giúp các công ty từng bước trở thành nhà đổi mới quản trị, Hamel tiết lộ: – Những thách thức sống còn sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh trong thế giới đầy biến động ngày nay.
– Ảnh hưởng tiêu cực của những niềm tin cố hữu trong quản trị – Tiềm năng của Web trong quá trình dân chủ hóa việc thực hành quản trị – Những hành động mà công ty của bạn có thể thực hiện bây giờ để tạo dựng lợi thế quản trị cho bản thân

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,