Menschen B1 Testtrainer mit Audio-CD

Hueber Verlag Gmbh & Co. Kg Tác giả Dagmar Giersberg NXB Hueber Verlag; Auflage: 1 Năm XB 2007 Trọng lượng (gr) 300 Kích thước (cm) 20,7 x 1,5 x 27,9 Số trang 96 Hình thức Bìa Mềm Ngôn ngữ Sách Tiếng Nước Ngoài

ĐỌC THỬ SÁCH

Tests zu allen Lektionen des Kursbuchs: – Testaufgaben zu Wortschatz und Grammatik – Testaufgaben zu den Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – Lösungen und Transkriptionen im Anhang

Bài Tập Đánh Giá Năng Lực Khoa Học Tự Nhiên Theo Tiếp Cận PISA

Bài Tập Đánh Giá Năng Lực Khoa Học Tự Nhiên Theo Tiếp Cận PISA - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

PISA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Programme for International Student Assessment – Chương trình đánh giá học sinh quốc tế” do Hiệp hội các nước phát triển (OECD) khởi xướng và chỉ đạo, nhằm tìm kiếm các chỉ số đánh giá tính hiệu quả – chất lượng của hệ thống giáo dục của mỗi nước tham gia, qua đó rút ra các bài học về chính sách đối với giáo dục phổ thông.
PISA được thực hiện theo chu kì 3 năm một lần (bắt đầu từ năm 2000).
Đối tượng đánh giá là học sinh trong độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giai đoạn giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia (15 năm 3 tháng đến 16 năm 2 tháng – độ tuổi PISA).
PISA hướng vào các trọng tâm về chính sách, được thiết kế và áp dụng các phương pháp khoa học cần thiết để giúp chính phủ các nước tham gia rút ra các bài học về chính sách đối với giáo dục phổ thông.
PISA tập trung vào đánh gia 3 mảng năng lực chính: Năng lực toán học phổ thông (Mathematical literacy); Năng lực đọc hiểu phổ thông (Reading literacy); Năng lực khoa học phổ thông (Science literacy).
Trong đó, năng lực khoa học phổ thông, là năng lực của một cá nhân biết sử dụng kiến thức khoa học để giải đáp các vấn đề thuộc thế giới tự nhiên thông qua hoạt động của con người nhằm phục vụ cuộc sống và phát triển thế giới tự nhiên một cách bền vững.
Cụ thể là: Có kiến thức khoa học và sử dụng kiến thức để xác định các câu hỏi, chiếm lĩnh kiến thức mới, giải thích hiện tượng khoa học và rút ra kết luận trên cơ sở chứng cứ về các vấn đề liên quan đến khoa học; Hiểu những đặc tính của khoa học như một dạng tri thức của loài người và một hoạt động tìm tòi khám phá của con người; Nhận thức được vai trò của khoa học và công nghệ đối với việc hình thành môi trường văn hóa, tinh thần, vật chất; Sẵn sàng tham gia như một công dân tích cực, vận dụng hiểu biết khoa học vào giải quyết các vấn đề liên quan tới cuộc sống.
Qua nhiều năm phân tích các dạng bài tập mẫu của PISA, chúng tôi nhận thấy, có thể mở rộng loại bài tập này cho đối tượng học sinh THPT ở Việt Nam, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang chuyển từ dạy học theo tiếp cận nội dung sang dạy học theo tiếp cận năng lực học sinh.
Những ưu điểm của bài tập PISA hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đó.
Vì vậy, tập thể các tác giả đã biên soạn cuốn  với gần 400 bài tập và khoảng 2000 câu liên quan tới các lĩnh vực khoa học phổ thông (Hóa học, Vật lí, Sinh học, Môi trường,…) dành cho đối tượng học sinh phổ thông tham gia các kì thi khoa học quốc tế như PISA, SAT II, …
và kì thi đánh giá năng lực học sinh THPT ở Việt Nam.
Các bài tập được thiết kế theo định dạng của PISA, môi bài tập là một chủ đề khoa học liên quan đến cuộc sống và thế giới tự nhiên, được mô tả một cách hấp dẫn bằng lời dẫn và hình ảnh minh họa.
Các câu tròn complex, Short response question; Close – contructed response question; Open – constructed response question) và gắn cách giải quyết vấn đề của học sinh trong bối cảnh thực của cuộc sống, làm cho năng lực vận dụng kiến thức của học sinh phát triển rõ rệt.
Sau mỗi bài tập là hướng dẫn đánh giá chi tiết các câu theo tiếp cận PISA.
Tài liệu này còn giúp cho giáo viên có thêm tư liệu để thiết kế các bài dạy học tích hợp khoa học tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông đổi mới sắp tới.
Ngoài ra, nó còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực khoa hộc phổ thông và những ứng dụng của chúng.

An Astronaut’s Guide to Life on Earth

An Astronaut's Guide to Life on Earth - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Colonel Chris Hadfield has spent decades training as an astronaut and has logged nearly 4,000 hours in space.
During this time he has broken into a Space Station with a Swiss army knife, disposed of a live snake while piloting a plane, been temporarily blinded while clinging to the exterior of an orbiting spacecraft, and become a YouTube sensation with his performance of David Bowie’s ‘Space Oddity’ in space.
The secret to Chris Hadfield’s success – and survival – is an unconventional philosophy he learned at NASA: prepare for the worst – and enjoy every moment of it.
In his book, An Astronaut’s Guide to Life on Earth, Chris Hadfield takes readers deep into his years of training and space exploration to show how to make the impossible possible.
Through eye-opening, entertaining stories filled with the adrenaline of launch, the mesmerizing wonder of spacewalks and the measured, calm responses mandated by crises, he explains how conventional wisdom can get in the way of achievement – and happiness.
His own extraordinary education in space has taught him some counterintuitive lessons: don’t visualize success, do care what others think, and always sweat the small stuff.
You might never be able to build a robot, pilot a spacecraft, make a music video or perform basic surgery in zero gravity like Colonel Hadfield.
But his vivid and refreshing insights in this book will teach you how to think like an astronaut, and will change, completely, the way you view life on Earth – especially your own.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,