Hiện Tượng Do Thái

Công ty phát hành Văn Lang Tác Giả Steven Silbiger Năm Xuất Bản 04-2016 Nhà Xuất bản NXB Lao Động

ĐỌC THỬ SÁCH

Tại sao người Do Thái là dân tộc thông thái nhất thế giới? Và tại sao họ có thể biến mảnh đất khô cằn trở thành một màu xanh trù phú và có nhiều tiềm năng kinh tế.? Steven Silbiger đã trả lời cho câu hỏi đó.
Dựa vào sự tổng hợp khoa học nhiều tài liệu đặc biệt và nghiên cứu tường tận,  đã nêu ra 7 quy tắc nhằm tạo nền tảng cho sự thành công về tài chính của người Do Thái.
Với số liệu thống kê thật đáng chú ý, các giai thoại về sự giàu có, và các chi tiết lôi cuốn đằng sau một số các câu chuyện kinh doanh thành công to lớn tại Mỹ:  Silbiger đã chứng minh một cách đầy thuyết phục cách thức bảy bí quyết này đã giúp người Do Thái như thế nào trong lịch sử.
Chìa khóa nào giúp họ tiếp tục đảm bảo thành công cho đến ngày nay.
Nêu rõ các quy tắc này đều được tùy ý sử dụng như nhau cho người Do Thái cũng như cho bất cứ người chủng tộc nào khác.
Sự thành công đáng kinh ngạc của người Do Thái đã minh chứng rằng, đơn giản họ chỉ biết làm việc.
Quyển sách  “The Jewish Phenomenon” đã tôn vinh không chỉ sự thành công của một dân tộc, mà còn cả sự thông thái hợp lý và các giá trị bền vững, có thể giúp cho tất cả chúng ta có được một cuộc sống thịnh vượng.
Cùng đọc thêm cuốn sách Tinh hoa Trí tuệ Do Thái tại đây để thêm hiểu biết về dân tộc thông minh nhất thế giới nhé.

Basiswortschatz üben, BD 2 + CD-ROM: Einkaufen – Mein Körper – In der Stadt

Basiswortschatz üben, BD 2 + CD-ROM: Einkaufen - Mein Körper - In der Stadt - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Mit Wortschatz üben können sich Schülerinnen und Schüler ab Klasse 2 selbständig einen ausgewählten Basiswortschatz zu verschiedenen Alltagsthemen erarbeiten.
Die Kapitel enthalten: zahlreiche Illustrationen: Alle Wörter werden über eine Wort-Bild-Verbindung eingeführt spielerische Aufgaben für die Schule oder zu Hause Aufgaben für “Profis” und Partner sowie Ideen für Lerngruppen Keines der Kapitel setzt Vorkenntnisse voraus.
So kann jedes Kind individuell und passend zu den sprachlichen Anforderungen in Alltag und Schule üben.
Die beiliegende CD-ROM enthält Wortschatzübungsspiele, abgestimmt auf die Inhalte des Hefts, sowie die Lösungen zu allen Übungen des Arbeitshefts.

Magie

Magie - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Tessia wächst als die Tochter eines Dorfheilers in Kyralia auf, und nichts wünscht sie sich sehnlicher, als selbst Heilerin zu werden.
Doch dann entdeckt Lord Dakon in Tessia die seltene Gabe der Magie.
Bei allem Stolz über ihre unerwartete Bestimmung erkennt Tessia jedoch schon bald, dass mit ihren magischen Kräften auch große Gefahren einhergehen.
Denn Kyralia steht kurz vor einem Krieg mit dem Nachbarreich Sachaka – und Tessia muss schneller lernen, ihre Magie zu beherrschen, als jemals eine Novizin vor ihr …

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,