Bài Tập Đánh Giá Năng Lực Khoa Học Tự Nhiên Theo Tiếp Cận PISA

Công ty phát hành Nhà Sách Hồng Ân Số Trang 646 Tác Giả Nguyễn Thị Liên Hương , Nguyễn Thị Diễm Hằng , Nguyễn Thị Phượng Liên , Nguyễn Văn Minh , Trần Thị Gái , TS.Nguyễn Thị Nhị , PGS.TS Cao Cự Giác , Nguyễn Thị Hoa Năm Xuất Bản 02/2017 Bìa Mềm Kích Thước 19 x 27 Nhà Xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

ĐỌC THỬ SÁCH

PISA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Programme for International Student Assessment – Chương trình đánh giá học sinh quốc tế” do Hiệp hội các nước phát triển (OECD) khởi xướng và chỉ đạo, nhằm tìm kiếm các chỉ số đánh giá tính hiệu quả – chất lượng của hệ thống giáo dục của mỗi nước tham gia, qua đó rút ra các bài học về chính sách đối với giáo dục phổ thông.
PISA được thực hiện theo chu kì 3 năm một lần (bắt đầu từ năm 2000).
Đối tượng đánh giá là học sinh trong độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giai đoạn giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia (15 năm 3 tháng đến 16 năm 2 tháng – độ tuổi PISA).
PISA hướng vào các trọng tâm về chính sách, được thiết kế và áp dụng các phương pháp khoa học cần thiết để giúp chính phủ các nước tham gia rút ra các bài học về chính sách đối với giáo dục phổ thông.
PISA tập trung vào đánh gia 3 mảng năng lực chính: Năng lực toán học phổ thông (Mathematical literacy); Năng lực đọc hiểu phổ thông (Reading literacy); Năng lực khoa học phổ thông (Science literacy).
Trong đó, năng lực khoa học phổ thông, là năng lực của một cá nhân biết sử dụng kiến thức khoa học để giải đáp các vấn đề thuộc thế giới tự nhiên thông qua hoạt động của con người nhằm phục vụ cuộc sống và phát triển thế giới tự nhiên một cách bền vững.
Cụ thể là: Có kiến thức khoa học và sử dụng kiến thức để xác định các câu hỏi, chiếm lĩnh kiến thức mới, giải thích hiện tượng khoa học và rút ra kết luận trên cơ sở chứng cứ về các vấn đề liên quan đến khoa học; Hiểu những đặc tính của khoa học như một dạng tri thức của loài người và một hoạt động tìm tòi khám phá của con người; Nhận thức được vai trò của khoa học và công nghệ đối với việc hình thành môi trường văn hóa, tinh thần, vật chất; Sẵn sàng tham gia như một công dân tích cực, vận dụng hiểu biết khoa học vào giải quyết các vấn đề liên quan tới cuộc sống.
Qua nhiều năm phân tích các dạng bài tập mẫu của PISA, chúng tôi nhận thấy, có thể mở rộng loại bài tập này cho đối tượng học sinh THPT ở Việt Nam, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang chuyển từ dạy học theo tiếp cận nội dung sang dạy học theo tiếp cận năng lực học sinh.
Những ưu điểm của bài tập PISA hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đó.
Vì vậy, tập thể các tác giả đã biên soạn cuốn  với gần 400 bài tập và khoảng 2000 câu liên quan tới các lĩnh vực khoa học phổ thông (Hóa học, Vật lí, Sinh học, Môi trường,…) dành cho đối tượng học sinh phổ thông tham gia các kì thi khoa học quốc tế như PISA, SAT II, …
và kì thi đánh giá năng lực học sinh THPT ở Việt Nam.
Các bài tập được thiết kế theo định dạng của PISA, môi bài tập là một chủ đề khoa học liên quan đến cuộc sống và thế giới tự nhiên, được mô tả một cách hấp dẫn bằng lời dẫn và hình ảnh minh họa.
Các câu tròn complex, Short response question; Close – contructed response question; Open – constructed response question) và gắn cách giải quyết vấn đề của học sinh trong bối cảnh thực của cuộc sống, làm cho năng lực vận dụng kiến thức của học sinh phát triển rõ rệt.
Sau mỗi bài tập là hướng dẫn đánh giá chi tiết các câu theo tiếp cận PISA.
Tài liệu này còn giúp cho giáo viên có thêm tư liệu để thiết kế các bài dạy học tích hợp khoa học tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông đổi mới sắp tới.
Ngoài ra, nó còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực khoa hộc phổ thông và những ứng dụng của chúng.

The Vagrant (The Vagrant Trilogy)

The Vagrant (The Vagrant Trilogy) - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

The Vagrant is his name.
He has no other.
Years have passed since humanity’s destruction emerged from the Breach.
Friendless and alone he walks across a desolate, war-torn landscape.
As each day passes the world tumbles further into depravity, bent and twisted by the new order, corrupted by the Usurper, the enemy, and his infernal horde.
His purpose is to reach the Shining City, last bastion of the human race, and deliver the only weapon that may make a difference in the ongoing war.
What little hope remains is dying.
Abandoned by its leader, The Seven, and its heroes, The Seraph Knights, the last defences of a once great civilisation are crumbling into dust.
But the Shining City is far away and the world is a very dangerous place.

Pixar Cars Sticker Burst

Pixar Cars Sticker Burst - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

What could be more fun than a book full of your favourite Disney Pixar Cars colouring scenes? How about adding 1,000 awesome stickers and tons of activities? This book has it all: picture puzzles, spot the differences, word games, mazes–hours of creative and enchanting colouring and stickering fun with Lightning McQueen, Mater and the rest of your Disney Pixar Cars pals!

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,