Chiến Quốc Tung Hoành: Thế Cục Quỷ Cốc Tử (Bộ 8 Cuốn)

Công ty phát hành Huy Hoàng Book Tác Giả Hàn Xuyên Tử Năm Xuất Bản 03/2018 Kích Thước 13,5 x 20,5 Nhà Xuất bản NXB Văn Học

ĐỌC THỬ SÁCH

  Chiến Quốc Tung Hoành: Thế Cục Quỷ Cốc Tử là sự hội tụ của trí tuệ và âm mưu; của tài năng hùng biện cao siêu và chiến thuật, mưu lược xuất sắc.
Nó mang ý nghĩa chỉ đạo sâu sắc cho người đời sau trong đối nhân xử thế, cũng như trong chính trị, thương trường.
Đây là bộ tiểu thuyết trường thiên về thời kỳ Đông Chu liệt quốc, được dịch từ nguyên bản tiếng Trung.
Quỷ Cốc Tử vốn là thế ngoại cao nhân, không màng thế sự.
Xót thương trăm họ lầm than bởi binh hỏa phân tranh, nên quyết định tạm gác tu tiên, thao túng ván cờ thiên hạ.
Tứ đại đệ tử Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Trương Nghi, Tô Tần được tôi rèn thành 4 quân cờ chủ chốt trong ván cờ thiên hạ.
Song phàm là con người, ai cũng có hỉ nộ ái ố, ai cũng có tư tình tư lợi, không phải những quân cờ vô tri mặc người điều khiển.
Bốn đệ tử tính cách có khác biệt, nhân phẩm có cao thấp, lý tưởng có xa gần, sau khi hạ sơn, lập tức mỗi người 1 hướng.
Bốn quân cờ do Quỷ Cốc Tử tung ra, liệu có vuột khỏi tay ông mà khiến thiên hạ loạn càng thêm loạn? Bộ tiểu thuyết trường thiên không chỉ là 1 pho lịch sử bi tráng, mà còn là 1 bộ toàn thư sống động về mưu lược, mở ra cảnh giới tối cực của trí tuệ và âm mưu, chính nghĩa và âm hiểm.
Mời bạn đọc ghé thăm tủ Sách Tiểu Thuyết Hay của nhà sách Newshop.
Xin hân hạnh giới thiệu bộ sách này đến quý bạn đọc!  

How Successful People Lead: Taking Your Influence to the Next Level

How Successful People Lead: Taking Your Influence to the Next Level - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

How Successful People Lead teaches you the essential things you need to know about the five critical stages of leadership: 1.
Position – People follow because they have to.
2.
Permission – People follow because they want to.
3.
Production – People follow because of what you have done for the organization.
4.
People Development – People follow because of what you have done for them personally.
5.
Pinnacle – People follow because of who you are and what you represent.
For each level you will learn the upsides and downsides, and how to master one level and move up to the next.

Dictionary Oxford Poche French

Dictionary Oxford Poche French - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

This is a pocket bilingual dictionary specially designed for French-speaking learners of English.
It provides extensive coverage of up-to-date vocabulary in English and French.
It includes features such as colour headwords for ease of use.
Introductory pages contain practical help for students on getting the most out of a bilingual dictionary.
A study page section gives help with functional language, such as making a telephone call, and aspects of the English language such as phrasal verbs and modal verbs.
There is a special section on false friends in English.
The Appendices include a list of grammatical terms used in the dictionary, proper names, and maps.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,