Phát triển tính tự lực cho trẻ

Công ty phát hành Văn Lang Bìa Giấy Bìa Mềm Kích Thước 13.5 x 21 cm Nhà Xuất bản NXB Thanh Hóa

ĐỌC THỬ SÁCH

Phát Triển Tính Tự Lực Cho Trẻ, được biên soạn bởi bác sĩ Alanna Levine.
Sách dành cho các bậc cha mẹ muốn nuôi dạy con từ những điều đơn giản nhất.
Bên cạnh những trò chơi, những khoảnh khác quý giá giữa cha mẹ và con cái sẽ là lúc con nhỏ học được những điều cơ bản, từ ăn uống, tháy quần áo, đến sắp xếp các mô hình đồ chơi.
Được khai thác theo mô hình đặc biệt của bác sĩ Alanna Levine, các con nhỏ sẽ được phát triển toàn diện trí lực và thể lwujc, bên cạnh đó, quyển sách còn chú trọng đến mối liên hệ sâu sắc và đặc biệt giữa bố mẹ và con cái.
Nhà sách online Newshop còn cung cấp nhiều sách hay về các kĩ năng đời sống khác.

Giải Bài Tập Hình Học 10

Giải Bài Tập Hình Học 10 - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Cuốn sách này được biên soạn gồm các nội dung: 1/  Tóm tắt líù thuyết: trình bày những vấn đề trọng tâm nhất mà học sinh cần phải nắm vững.
2/     Câu hỏi: hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi trong chương trình môn toán lớp 10.
3/     Câu hỏi và bài tập: giúp học sinh trả lời câu hỏi, giải chi tiết các bài tập trong chương trình các em đang học.
Chúng tôi tin rằng quyển sách này là tài liệu hỗ trợ tích cực giúp các em học tốt môn toán hơn

Das Kind, das nicht fragte

Das Kind, das nicht fragte - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Benjamin Merz, Ethnologe und jüngstes Kind einer Familie mit fünf Söhnen, überwindet seine Hemmungen und entwickelt ungewohnte Fähigkeiten darin, sich in andere Menschen hineinzuversetzen.
Während einer Forschungsreise auf Sizilien beginnen die Frauen des Städtchens Mandlica diese Fähigkeit zu entdecken und zu schätzen.
Nach dem Roman »Die große Liebe« und »Die Erfindung des Lebens« hat Hanns-Josef Ortheil einen weiteren hellen und lichten Roman über das Leben im Süden Italiens und die Nähe, die dieser magische Raum zwischen Menschen ermöglicht, geschrieben.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,