Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử 8 (2017)

Cty Văn Hóa Khang Việt Tác giả Trương Ngọc THơi NXB NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm XB 2017 Trọng lượng (gr) 290 Kích thước (cm) 16 x 24 Số trang 144 Hình thức Bìa mềm Ngôn ngữ Sách tiếng Việt

ĐỌC THỬ SÁCH

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử 8  Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa nói chung, môn lịch sử nói riêng là một trong những nhiệm vụ của người giáo viên, giảng dạy và truyền đạt lại những nội dung kiến thức cơ bản cho học sinh, trau dồi những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam cũng như của thế giới giúp cho các em hiểu biết được những vấn đề xảy ra trong lịch sử.  Để đưa ra các giải pháp và nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi thì thạc sĩ Trương Ngọc Thới đã biên soạn cuốn sách  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử 8  với nội dung được chia làm 3 mốc lịch sử là: Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917 Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945 Phần 3: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Sổ Tay Tiếng Anh – Lớp 11 (Mai Lan Hương -2017)

Sổ Tay Tiếng Anh - Lớp 11 (Mai Lan Hương -2017) - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Với cách trình bày ngắn gọn, dễ hiểu đã qua giản lược và lưu lại những điểm mấu chốt, cuốn sách giúp bạn tóm tắt lại những điểm ngữ pháp, cấu trúc, các thì trong tiếng Anh… để củng cố kiến thức và có thể sử dụng chúng một cách nhuyễn hơn.
SỔ TAY TIẾNG ANH 11 sẽ giúp bạn tóm tắt kiến thức ngữ pháp cơ bản của Tiếng Anh; bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhât; cấu trúc câu trong Tiếng Anh và giới thiệu đến bạn những tình huống giao tiếp thông dụng trong Tiếng Anh

Prince of Shadows : A Novel of Romeo and Juliet

Prince of Shadows : A Novel of Romeo and Juliet - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

In the Houses of Montague and Capulet, there is only one goal: power.
The boys are born to fight and die for honor and–if they survive–marry for influence and money, not love.
The girls are assets, to be spent wisely.
Their wishes are of no import.
Their fates are written on the day they are born.
Benvolio Montague, cousin to Romeo, knows all this.
He expects to die for his cousin, for his house, but a spark of rebellion still lives inside him.
At night, he is the Prince of Shadows, the greatest thief in Verona–and he risks all as he steals from House Capulet.
In doing so, he sets eyes on convent-bound Rosaline, and a terrible curse begins that will claim the lives of many in Verona…
…And will rewrite all their fates, forever.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,