Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 ( Không Đáp Án ) – Chương Trình Thí Điểm

Công ty phát hành Nhà Sách Hồng Ân Năm Xuất Bản 15/11/2016 Số Trang 256 Bìa Mềm Tác Giả Lưu Hoằng Trí Nhà Xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

ĐỌC THỬ SÁCH

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 ( Không Đáp Án ) Newshop.vn xin giới thiệu cuốn sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 ( Không Đáp Án ) dùng kèm với Tiếng Anh 9 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với sự hợp tác của Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson, và dành cho học sinh lớp 9 ở bậc Trung học Phổ thông.
Tác giả tập trung biên soạn các dạng bài tập nhằm phát triển năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh thông qua kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó có chú ý đến tâm lí lứa tuổi của học sinh lớp 9.  Bài tập dành cho mỗi đơn vị bài học bao gồm: Phần A: Phonetics (Ngữ âm) Phần B: Vocabulary & Grammar (Từ vựng và Ngữ pháp) Phần C: Reading (Đọc) Phần D: Speaking (Nói) Phần E: Writing (Viết) Hai bài kiểm tra: Test 1 & Test 2 (mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu hỏi với bài tập phát triển các kĩ năng trên) Các bài Test Yourself giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức, và rèn luyện các kĩ năng sau mỗi 3 đơn vị bài học.  Các bài tập trong Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 ( Không Đáp Án ) đa dạng, phong phú, bám sát từ vựng, ngữ pháp và chủ đề trong sách giáo khoa Tiếng Anh 9 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson.
Chúng tôi hi vọng rằng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 ( Không Đáp Án ) sẽ là một tài liệu hữu ích cũng như một phương tiện hỗ trợ tốt cho việc rèn luyện, nâng cao trình độ Tiếng Anh cho học sinh lớp 9.

Brilliant Bugs (How To Draw)

Brilliant Bugs (How To Draw) - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

The perfect books for aspiring young artists, the How to Draw series is a fantastic way to get kids drawing in seconds.
With simple instructions and step-by-step illustrations children can learn to draw 15 different illustrations, from simple outlines to detailed, colorful drawings.
Written and illustrated by experienced artists, these beautiful books contain a wealth of information about drawing techniques and feature galleries highlighting different styles, materials and ideas for extra inspiration.

Hướng Dẫn Thực Hành Khắc Phục Sự Cố Và Tối Ưu Hóa Microsoft Windows 8

Hướng Dẫn Thực Hành Khắc Phục Sự Cố Và Tối Ưu Hóa Microsoft Windows 8 - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Hướng Dẫn Thực Hành Khắc Phục Sự Cố Và Tối Ưu Hóa Microsoft Windows 8 Ngăn ngừa các sự cố Áp dụng những kỹ thuật sửa chữa dễ dàng Sử dụng những cách sửa chữa kỹ thuật nâng cao Phục hồi sau thảm họa Sử dụng các tiện ích nâng cao

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,