We’re All Wonders

Penguin Books Tác giả R. J. Palacio NXB Penguin Books Ltd Năm XB 28/03/2017 Trọng lượng (gr) 210 Kích thước (cm) 0.0 x 29.0 x 23.0 Số trang 32 Hình thức Bìa Mềm Ngôn ngữ Sách Tiếng Nước Ngoài

ĐỌC THỬ SÁCH

I know I can’t change the way I look.
But maybe, just maybe, people can change the way they see .
.
.Wonder is the unforgettable story of August Pullman, an ordinary boy with an extraordinary face.
With over 5 million copies sold, Wonder is a true modern classic, a life-changing read, and has inspired kindness and acceptance in countless readers.
Now younger readers can discover the Wonder message with this gorgeous picture book, starring Auggie and his dog Daisy on an original adventure, written and illustrated by R.J.
Palacio.
With spare, powerful text and richly-imagined illustrations, We’re All Wonders shows readers what it’s like to live in Auggie’s world – a world in which he feels like any other kid, but he’s not always seen that way.We’re All Wonders taps into every child’s longing to belong, and to be seen for who they truly are.
It’s the perfect way for families and teachers to talk about empathy, difference and kindness with young children. 

Hưng Đạo Vương

Hưng Đạo Vương - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Hưng Đạo Vương Có lẽ trong lịch sử nước nhà cuộc đối đầu ở thế kỷ 13 giữa một Đại Việt nhỏ bé và một đế chế Mông Cổ hùng mạnh, từng dẫm nát không biết bao nhiêu quốc gia từ Á sang Âu luôn để lại cho người Việt rất nhiều cảm xúc.
Ngày đó đứng trước họa ngoại xâm, cha ông xưa cũng từng mang nhiều nỗi lo lắng nhưng vận mệnh của cả dân tộc khiến không ai có thể làm ngơ.
Một tấc đất quê hương cũng không thể nhường, bởi tôn miếu xã tắc nhất định không thể để cho giặc vô cớ dày xéo.
Vào thời khắc nguy nan ấy, dân tộc ta đã may mắn có được một người con anh hùng, đó chính là Trần Quốc Tuấn.
Ông là người đã đứng ra gánh vác giang sơn, lập nên những chiến công vang dội, mang lại bình yên cho trăm họ.
Đến nay, công trạng ấy vẫn còn sáng ngời trong sử sách và sống mãi trong lòng người dân Việt.

An Eagle in the Snow

An Eagle in the Snow - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

The powerful new novel from the master storyteller – inspired by the true story of one man who might have stopped World War II.
1940.
The train is under attacks from German fighters.
In the darkness, sheltering in a railway tunnel, the stranger in the carriage with Barney and his mother tells them a story to pass the time.
And what a story.
The story of a young man, a young soldier in the trenches of World War I who, on the spur of the moment, had done what he thought was the right thing.
It turned out to have been the worst mistake he ever could have made – a mistake he must put right before it is too late…

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,