Kinh tế học vi mô mới

Tác giả: Pierre Cahuc ✅ Xuất bản: 2015 Nhà ✅ Xuất bản: Tri Thức Dạng bìa: Mềm Kích thước: 13 x 20.5 cm Khối lượng: 250 gram Số trang: 216
Kinh tế học vi mô mới - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

 1) Tác giả   Pierre Cahuc là Giáo sư Khoa học Kinh tế Đại học Paris I Panthéon-Sorbonne, thành viên của Viện Đại học Pháp (Institut Universitaire de France) và giảng dạy tại trường Bách Khoa (École Polytechnique).    2) Tác phẩm   Mục đích của kinh tế học vi mô mới là nghiên cứu hành vi của những cá nhân duy lí, trong một thế giới hoàn toàn không có sẵn thông tin, và trong đó những quyết định cá nhân không được một người xướng giá phối hợp.    Kinh tế học vi mô mới được hình thành tuần tự từ những phê phán rời rạc, thường lúc đầu là riêng biệt, đối với mô hình walrasian.
Trong chiều hướng này, định nghĩa của chúng tôi về chương trình nghiên cứu của kinh tế học vi mô mới có tính hồi cố: không có một trường phái hay một chương trình được thiết chế hóa, kinh tế học vi mô mới ra đời, vào cuối những năm bảy mươi, từ sự hội tụ của một số công trình ngày càng tăng nhằm nghiên cứu những hành vi cá nhân bằng cách hợp nhất những tương tác chiến lược và những khuyết tật thông tin, vừa giữ lại giả thiết truyền thống về tính duy lí.
Một biến hóa như thế đã khơi lên sự đổi mới sâu sắc những công cụ phân tích.
  Những công cụ phân tích mới: lí thuyết trò chơi và kinh tế học thông tin   • Lí thuyết trò chơi (chương I) nghiên cứu cách các tác nhân duy lí xử lí những tình thế xung đột.
Do đó lí thuyết này nghiên cứu ý nghĩa của giả thiết tính duy lí, khi mà sự thỏa mãn của một cá nhân trực tiếp chịu tác động của những quyết định của các tác nhân khác, và lí thuyết xác định những khái niệm lời giải[1] nhằm tiên đoán những tình thế mà những cấu hình xung đột khác nhau đưa đến.
  Phương pháp được lí thuyết trò chơi phát triển có xu hướng áp dụng được vào tất cả những tình thế trong đó những quyết định cá nhân trực tiếp phụ thuộc lẫn nhau, dù đó là những quyết định thuộc về lĩnh vực của khoa học chính trị, lí thuyết kinh tế, chiến lược quân sự hay ngay cả sinh học.
Lí thuyết này được von Neumann và Morgenstern đưa vào kinh tế năm 1944 trong một tác phẩm có tên Theory of Games and Economic Behavior [Lí thuyết trò chơi và hành vi kinh tế].
Nhưng phải đến đầu những năm tám mươi, sau một thời gian chín muồi lâu dài, được đánh dấu bằng những công trình của Nash [1951], Luce và Raifa [1957] và của Shapley [1953], thì toàn bộ những vấn đề do các tương tác chiến lược đặt ra mới được phân tích một cách có hệ thống trong khuôn khổ của lí thuyết trò chơi (như được minh chứng bằng những giáo trình của Friedman [1986], Kreps [1990], Fudenberg và Tirolle [1991], Mas-Colell et al.
[1995]).
  • Kinh tế học thông tin (chương II) nghiên cứu hành vi của các tác nhân đối mặt với những vấn đề thu thập thông tin.
Có thể lấy bài viết của Akerlof[2], công bố năm 1970, xử lí những vấn đề gắn liền với việc không quan sát được chất lượng của những chiếc ô-tô đã qua sử dụng, đây là khởi điểm của bộ môn này.
Kinh tế học thông tin sử dụng nhiều những kết quả do kinh tế học về sự bất trắc thu được.
Bộ môn sau này nghiên cứu dạng được khoác lên giả thiết tính duy lí khi các tác nhân ở vào tình thế bất trắc[3] [Savage, 1954; von Neumann và Morgenstern, 1944].
Nó cho phép làm rõ khái niệm rủi ro, và nghiên cứu hành vi của các cá thể duy lí trước rủi ro.
Kinh tế học thông tin sử dụng những kết quả của kinh tế học về sự bất trắc vì một tác nhân đối mặt với những vấn đề thu thập thông tin phải xử lí những tình thế có rủi ro.
Ví dụ, một người tiêu dùng khi quyết định mua một sản phẩm trong một cửa hàng mà không thăm dò những nơi bán khác lấy rủi ro trả một giá tương đối cao hơn.
Mục tiêu của kinh tế học thông tin là xác định những cấu trúc thông tin, được đặc trưng bằng những dạng rủi ro, và phân tích một cách có hệ thống những vấn đề nổi lên từ mỗi cấu trúc này.
  Lí thuyết trò chơi và kinh tế học thông tin lúc ban đầu đã phát triển tương đối độc lập với nhau.
Nhưng hai bộ môn này có những quan hệ hỗ tương chặt chẽ, trong giới hạn mà các tác nhân thường vừa ở tình thế rủi ro vừa ở tình thế xung đột.
Trong thực tế, vì lí thuyết trò chơi cho phép nghiên cứu những hệ quả của những quan hệ xung đột trong tình thế rủi ro, nên bộ môn này thật sự là cái khuôn của kinh tế học vi mô mới.
  Cuối cùng, lí thuyết trò chơi và kinh tế học thông tin cho phép nghiên cứu những hành vi cá thể trong một thế giới phức tạp và phong phú hơn nhiều thế giới của kinh tế học vi mô truyền thống.
Đặt cơ sở ban đầu trên việc nghiên cứu chỉ một thể chế rất đặc biệt – thị trường walrasian -, ngày nay kinh tế học vi mô có khả năng nghiên cứu hoạt động của những thể chế rất khác nhau.    Mục lục   Lời nhà xuất bản                                                       Dẫn nhập                                                                 1.
Kinh tế học vi mô truyền thống                                      Mô hình cân bằng chung walrasian                2.Kinh tế học vi mô mới theo kiểu cũ                       3.
Kinh tế học vi mô mới                                                      I.
Lí thuyết trò chơi                                                      1.
Trò chơi tĩnh                                                               Trò chơi và chiến lược                                               Chiến lược bị khống chế ngặt                                    Tương tác chiến lược và thiếu phối hợp                    Khử những chiến lược bị khống chế ngặt               bằng cách lặp                                                          Cân bằng Nash                                                          Chiến lược hỗn hợp                                                   Tính bội của những cân bằng Nash                           Liên lạc trao đổi và những cân bằng tương quan                     Khái niệm tiêu điểm                                                   Những quy ước                                                          Những trạng thái ổn định tiến hóa                        2.
Trò chơi động                                                             Biểu trưng cấu trúc liên tiếp của những               quyết định: Viết trò chơi dưới dạng mở rộng             Cân bằng Nash trong những trò chơi liên tiếp              Truy toán lùi và cân bằng hoàn hảo trong trò chơi con                        Những vấn đề phép truy toán lùi đặt ra                     Trò chơi lặp lại                                                     Kết luận                                                                II.
Kinh tế học thông tin                                               1.
Những tương tác chiến lược với thông tin        không đối xứng                                                              Trò chơi tĩnh với thông tin không đầy đủ                   Trò chơi liên tiếp với thông tin không đầy đủ           2.
Lựa chọn nghịch                                                         Tính không hiệu quả của cạnh tranh trên thị trường xe ôtô đã qua sử dụng                Khả năng thu thập thông tin riêng nhờ phân biệt đối xử trên thị trường bảo hiểm                   Lí thuyết tín hiệu                                                   3.
Rủi ro đạo đức                                                            Quan hệ người uỷ quyền-người đại diện với hành động bị che khuất              Hợp đồng tối ưu khi không có nỗi ngại rủi ro               Hợp đồng tối ưu khi có nỗi ngại rủi ro                      Quan hệ người uỷ quyền-người đại diện với thông tin bị che giấu                   Những bài học của các mô hình người ủy quyền-người đại diện                Kết luận                                                                III.
Một lĩnh vực ứng dụng ưu tiên:        Kinh tế học công nghiệp                                          1.
Cạnh tranh không hoàn hảo                                       Cạnh tranh trong một khuôn khổ tĩnh                        Cạnh tranh về số lượng: cân bằng Cournot              Cạnh tranh về giá: mô hình Bertrand                        Cạnh tranh về giá và ràng buộc năng lực: sự phục hồi mô hình Cournot                       Cạnh tranh về giá trên những sản phẩm phân biệt hóa             Những mô hình phân biệt hóa theo chiều ngang                       Những khía cạnh động của cạnh tranh                     Cạnh tranh về giá và thông tin không đối xứng                        Cạnh tranh về giá và danh tiếng                           2.
Các tổ chức: từ hợp đồng cổ điển đến quan hệ thứ bậc             Kinh tế học vi mô truyền thống và tính nhị nguyên thị trường-doanh nghiệp               Từ những chi phí giao dịch đến kinh tế học tổ chức                  Kinh tế học vi mô mới và kinh tế học tổ chức                Những hợp đồng không đầy đủ                                 Những phương thức quản lí khác nhau những hợp đồng không đầy đủ                       Phương thức quản lí tối ưu những hợp đồng không đầy đủ            Kết luận                                                                Kết luận                                                                              Một lí thuyết về tính không hiệu quả của những giao dịch thị trường               Nhiều lĩnh vực ứng dụng                                           Từ kinh tế học vi mô mới đến sự đổi mới của kinh tế học vĩ mô                       Những giới hạn của giả thiết tính duy lí kinh tế                         Những bài học của “kinh tế học thực nghiệm”             Nhiều mô hình ra quyết định mới                    Thư mục                                                                Tác giả Báo chí   Đọc thử nội dung Những nội dung dưới đây là xem trước một số trang của cuốn sách: Kinh tế học vi mô mới.
Các trang này có thể không liền nhau để đảm bảo bản quyền.

Lịch can chi – 28 sao thứ tuần lễ ngàn năm Dương – Âm lịch

Lịch can chi - 28 sao thứ tuần lễ ngàn năm Dương - Âm lịch - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Cấu tạo của Lịch pháp đều dựa trên nền tảng chuyển động tuần hoàn của hệ mặt trời, mặt trăng trên bầu trời, mà trong các đơn vị thơi gian như Ngày, giờ, tháng, năm thì Ngày là đơn vị thời gian chủ chốt của Lịch.
Ở Á Đông từ xưa, ngoài cách đếm ngày thông thường theo thứ tự liên tục tăng lên trong tháng còn có cách đếm thời gian độc đáo tuần hoàn như đếm ngày trong một chu kỳ Can chi 60 bậc (gọi là vòng giáp Tý), và đếm ngày trong một chu kỳ 28 bậc.
Tác giả Báo chí   Đọc thử nội dung Những nội dung dưới đây là xem trước một số trang của cuốn sách: Lịch can chi – 28 sao thứ tuần lễ ngàn năm Dương – Âm lịch.
Các trang này có thể không liền nhau để đảm bảo bản quyền.

Thời Chuồn Chuồn Cắn Rốn

Thời Chuồn Chuồn Cắn Rốn - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Cuốn sách là tập hợp những truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Bản xoay quanh những kỉ niệm thuở ấu thơ, thuở cắp sách đến trường hồn nhiên với những kỉ niệm ăm ắp về tình bạn.
Thông qua 21 truyện ngắn, độc giả sẽ như được trở về tuổi thơ của mình, thuở “chuồn chuồn” cắn rồn.
Rêu đá Dạ hội Múi tóc thảo Bức tranh màu huyết thạch Người đàn bà phương xa Nợ trần gian Mùa chim lợn Chiếc ly hương cuối đời Vỗ ngã Rừng đêm cuối năm Mặt trời đồng xu Nửa đời thơ Chuyện sâu trong ngõ giếng Đình thiêng Cơn mơ đổi màu Đường phố lòng tôi Miền hoang tưởng Cơn giông cuối mùa Chuồn chuồn đi đón cơn mưa Nụ cười dấu ngã Thời chuồn chuồn cắn rốn Tác giả Báo chí Đọc thử nội dung Những nội dung dưới đây là xem trước một số trang của cuốn sách: Thời Chuồn Chuồn Cắn Rốn.
Các trang này có thể không liền nhau để đảm bảo bản quyền.
Trang 19  Nàng bắt anh hát lại, hát lại, dạy nàng, quên đi đêm đã khuya.
Khi nhớ ra, hỏi anh giờ, đảãquá nửa đêm, mắt nàng hoang mang.
– Đừngsợ, anh đưa em về Nàng lắc đầu.
– Không, về bây giờ mẹ em mắng chết, về tới nhà phải một giờ đêm.
Anh còn đang bối rối, chưa biết xứ trí ra sao, nàng đã nhìn anh bằng một giọng hơi ngần ngại: – Có khi em phải ở lại đây thôi.
Anh hơi kinh ngạc và bỗng thấy ái ngại cho nàng: – Phải đấy, chúng mình ngồi thức với nhau cho tới sáng.
Nàng lắc đầu, che tay ngáp khẽ: – Mai em phải đi làm – Nàng vừa kiếm được việc làm hộp mứt ở một tổ hợp tác – Cả anh nữa, mai anh cũng phái đi làm.
Và nàng trỏ tay về phía góc phòng, tin cậy: – Anh cứ ngủ ở giường, còn em ngủ ở kia.
– Em COi anh là thế nào lại bảo anh như thế? Và mặc dầu anh phản đối gay gắt rằng một thằng đàn ông vô liêm sỉ đến mấy cũng không thể trơ trẽn nằm giường để người yêu ngủ sàn như thế, rằng thà anh ra đường, lang thang ngoài phố cho tới sáng để dành nàng ngủ nhà…
nàng vẫn một mực không nghe, nếu không nàng sẽ về chịu mắng chửi còn hơn.
Cuối cùng 19 Trang 21  Anh tắt đèn, chui vào màn.
Căn phòng ngào ngạt mùi hoa lý.
Thì mọi đêm, Và cả ngày nữa, chẳng phải vẫn có mùi hoa lý đấy ư? Nhưng đêm nay nó lạ lắm.
Nó như bừng tỉnh sau cơn ngái ngú dài.
Quả thật nó có mùi khế ngọt.
Chỉ có mùi hoa là ngây lên, tất cả đều ỵên bình, thành phố đang nồng nàn trong giấc ngủ đầu thu! Anh lắng nghe phía góc phòng.
Tiếng thở đều và nhẹ.
Anh hỏi khẽ: – En ngủ rồi ư? Không có tiếng trả lời Nàng ngủ thật rồi.
Nàng thật vô tư.
Anh bỗng thấy thương nàng.
Mẹ nàng sẽ mắng, sẽ đay nghiến nàng.
Mà nào có gì đâu.
Nàng sẽ thanh minh.
Bạn nàng; Huệ, không được, Quế hay Thu…gì nữa…
Anh không nhớ nữa và có lẽ bắt đầu giấc ngủ.
Mọ khi ngủ anh thường hay mơ, vậy mà giấc ngủ đêm ấy trơn tuột chẳng mơ mộng gì.
Thật phi lý.
Hết sức phi lý.
Chính anh cũng không tin được, vì anh tầm thường, anh chỉ là một gã đàn ông, và như bất cứ gã đàn ông khoẻ mạnh chưa vợ nào, anh đã từng rạo rực một mình trong đêm khi nghĩ tới đàn bà, hoặc hồi tưởng lại những cảnh ái ân trong phim ảnh.
Vậy mà anh lại ngủ ngon như thế.
Hay vì đây là mối tình đầu là đêm tỏ tình đầu tiên, đêm tỏ tình thơ mộng, hay vì mắt nàng luôn ngơ ngác, không lúc nào lấp lánh lửa tình, hay vì cho tới khi nàng hoảng hốt hỏi anh mấy giờ, chiếc hôn duy nhất vẫn là chiếc hôn nhợt nhạt ở Hồ Tây.
Nhtrng đó là những ý nghĩ về sau, những năm sau này, còn mấy hôm sau đó anh chỉ luôn luôn nhớ nàng và nóng 21 Trang 23  Nàng nhìn trần nhà bằng giác quan nào đâỵ, thứ bảy hay thứ tám.
Trần nhà vốn đã thấp, càng thêm thấp xuống, đè xuống mặt nàng.
Nàng có thấy gì không? Mùi hoa lý, mùi hoa lan hay mùi khế ngọt, dì nàng đâu, dì nàng có giống nàng không? Nàng như không thấy gì, không thấy anh đang hứa hẹn và thề thót.
Anh thề anh chí càng yêu nàng hơn, anh hứa nhanh chóng thu xếp để cưới nàng.
Nàng không muốn nghe hay không nghe thấy gì hết? Mãi mãi nàng mới mấp máy môi như để hỏi chính mìm: – Dạ hội bắt đầu như thế này ư? Một lúc sau nàng uể oải ngồi dậy và ngơ ngác tìm nhặt chiếc ví rơi trên sàn.
Nàng lặng lẽ ra ngồi bàn.
Anh theo nàng ra ngồi bên.
Nàng lặng lẽ mở ví lấy ra tấm ảnh, đôi mắt đen than bàng hoàng tìm kiếm điều gì trên tấm ảnh, tấm ảnh chân dung của chính mình.
Rồi nàng lật mặt sau, tần ngần.
Góc ảnh, anh nhìn thấy mấy dòng chữ nắn nót: “Tặng anh yêu, chàng xa-voa bé bỏng – Hoàng Tuyết”.
Anh định cầm, nhưng nàng chặn lại, hơi xẵng giọng: – Khoan đã.
Đến lượt anh ngơ ngác.
Nàng thở dài vơ chiếc kéo cắt giấy anh vẫn để ở trên bàn.
Một nhát, hai nhát.
Anh chỉ kịp giằng lấy phần còn lại.
Nàng bỏ hai mảnh cắt vào ví, đứng dậỵ: – Em về đây.
Anh lúng túng bước theo ra hành lang: – Để anh đưa en về.
– Không, em về một mình, anh quay lại đi.
23 Xem trích đoạn

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,