Đinh Tị Tác giả Cát Lâm Người Dịch Ngọc Linh NXB NXB Mỹ Thuật Năm XB 05-2012 Trọng lượng (gr) 100 Kích thước (cm) 22.5 x 21.3 Số