Dn Tư Nhân Thương Mại Toàn Phúc Tác giả Lê Hồng Đức NXB NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm XB 2017 Trọng lượng (gr) 300 Kích