NS Lao Động Tác giả Quý Lâm, Kim Phượng NXB NXB Kinh Tế TPHCM Năm XB 03-2016 Trọng lượng (gr) 2000 Kích thước (cm) 29.5 x 21 Số