Công ty phát hành Minh Long Book Tác Giả Yến Thúy Thúy Kích Thước 17 x 23 Bìa Mềm Số Trang 272 Trang Nhà Xuất bản NXB Văn