Cty Văn Hóa Văn Lang Tác giả Pema Chodron NXB NXB Tổng hợp TP.HCM Năm XB 03-2012 Trọng lượng (gr) 260 Kích thước (cm) 20 x 12 Số